Месо и риба

објавено од: Маријан Бандев во: калориска вредност на: кометнар: 0 преглед: 589

Состав и калориска вредност на животинските и растителните продукти, содржина на витамини и минерали во 100 грама продукт.

Продукт

ККал

Белковини

Ј. Хидрати

Масти

Аи. е

B1 mg

B2 mg

PP mg

C mg

Ca mg

Fe mg

Свежо месо

Говедскo:

Без масти

98

21,5

0,5

0,9

30

0,07

0,17

3,9

0

11

2,3

Средно масно

156

19,6

0,4

7,8

40

0,06

0,16

3,7

0

10

2,1

Масно

307

18,9

0,3

24,5

50

0,06

0,15

3,5

0

10

2,0

Телешко:

Без масти

88

19,2

0,5

0,8

20

0,14

0,26

6,4

0

11

2,3

Средно масно

149

20,5

0,4

6,8

20

0,13

0,25

6,3

0

11

2,3

Масно

179

19,2

0,4

10,5

40

0,13

0,24

5,9

0

10

2,3

Свинскo:

Без масти

130

20,4

0,4

4,8

0

0,49

0,14

3,2

0

8

1,2

Средно масно

340

15,2

0

31,0

0

0,96

0,12

4,1

0

9

2,3

Масно

389

35,0

0,3

0,3

0

0,34

0,10

2,3

0

6

1,2

Многу масно

536

9,2

0

56,5

-

-

-

-

-

-

-

Продукт

ККал

Белковини

Ј. Хидрати

Масти

Аи. е

B1 mg

B2 mg

PP mg

C mg

Ca mg

Fe mg

Овчјо:

Без масти

109

19,7

0,4

2,9

0

0,14

0,19

4,7

0

9

1,9

Масно

335

17,0

0,3

28,4

0

0,12

0,16

3,9

0

1,6

Органи:

Јазик (говедски и телешки)

229

15,7

0,1

17,6

0

0,15

0,23

4,0

0

28

4,0

Срце (телешко)

167

17,6

0,3

10,1

0

0,54

0,90

6,8

14

10

6,2

Црн дроб (телешки)

130

19,9

3,3

3,7

20500

0,52

3,30

17,6

32

11

5,4

Бубрези

119

18,4

0,4

4,5

750

0,45

1,95

7,4

0

14

5,0

Слезина

116

17,8

1,0

4,2

-

-

-

-

-

-

-

Бели дробови (телешки)

88

15,2

0,6

2,5

0

0,25

0,26

6,0

14

8

2,3

Мозок (телешки)

117

9,0

0

8,6

0

0,25

0,26

6,0

14

8

2,3

Продукт

ККал

Белковини

Ј. Хидрати

Масти

Аи. е

B1 mg

B2 mg

PP mg

C mg

Ca mg

Fe mg

Сушено месо:

Шунка

174

22,5

0

8,0

0

0,78

0,19

3,8

0

10

2,5

Шунка (средно масна)

335

25,5

0

25,0

0

0,78

0,19

3,8

0

10

2,5

Сланина (сува)

713

9,0

0

72,8

0

0,42

0,10

2,1

0

13

8,0

Сланина (свежа)

734

9,7

0

74,64

-

-

-

-

-

-

-

Месни преработки:

Колбаси (домашни)

524

23,9

0

45,9

0

0,22

0,15

2,3

0

6

1,6

Колбаси (говетски)

232

21,7

0

15,4

-

-

-

-

-

-

-

Чварки

161

31,4

0

3,5

-

-

-

-

-

-

-

Месо од живина:

Патка

120

22,5

0,5

2,0

900

0,08

0,19

5,7

0

13

1,8

Гуска

490

15,9

0,2

45,6

900

0,08

0,19

5,7

0

13

1,8

Кокошка

167

19,3

0,4

9,3

400

0,10

0,16

8,1

0

12

1,5

Гулаб

102

22,1

0,5

1,0

250

0,11

0,18

9,0

0

31

3,4

Ќурка

157

20,9

0,4

7,5

600

0,06

0,08

7,2

0

24

2,2

Пиле

122

12,3

0,4

7,7

400

0,10

0,16

8,1

0

12

1,5

Продукт

ККал

Белковини

Ј. Хидрати

Масти

Аи. е

B1 mg

B2 mg

PP mg

C mg

Ca mg

Fe mg

Риба (речна):

Јагула

233

9,3

0,5

20,8

0

0

0,25

0

1,7

21

17,0

Шаран

149

16,7

0

8,7

0

0,18

0,04

0

1,0

21

2,0

Сом

174

15,3

0

11,3

0

0,06

0,08

2,2

0

28

0,8

Пастрмка

98

19,2

0

2,1

0

0,06

0,08

0,2

0

28

0,8

Штука

80

18,4

0

0,.5

0

0,06

0,08

2,2

0

28

0,8

Рак (речен)

74

16,0

1

0,5

-

-

-

-

-

-

-

Риба (морска):

коментари

оставете коментар

Информациите на овој сајт се предвидени само за информативни цели. Употребата на некои од производите кои се наоѓаат на овој веб-сајт секогаш треба да бидат под надзор и во секој случај и пропишани од страна на лекар. Таа не е наменета за замена за совет од вашиот лекар или други медицински професионалеци. Ако имате или се сомневате дека имате медицински проблеми, веднаш контактирајте со Вашиот лекар за здравствена заштита. Производите мора да се користат во согласност со информациите обезбедени од страна на производителите печатени во брошури и на пакувањето на производите. Вие треба внимателно да ги прочитате сите од пакувањето на производот, и да се јавите на производителот со било какви прашања пред да го употребите...