Во Нашиот блог можете да се информирате за многу корисни теми , да погледнете извадоци од литератури и да се запознаете со разни болести како и терапии кои се применуваат за лечење на истите. Ве молиме потрошите малу време во читање и пронајдете ги одговорите на Вашите прашања...

подгрупи

литература

Во оваа категорија Ви даваме на располагање извадоци од светската литература во врска со крвните групи , диететиката и многу други теми.

болести и терапија

Во оваа категорија Ви нудиме одговори и корисни совети за подобрување на општото здравје и третман со терапии за различни симптоми и заболувања...