раменици 

ортопедски помагала за рамо

има % производи
приказ на % - %2 од 3% ставки